Fjallskiladeild Holtamannaafréttar

 

Egill Sigurðsson
 

Karl Ölvisson

 

Til vara:

 

Brynja Jóna Jónasdóttir

 

Þuríður M. Björnsdóttir