Ábending varðandi byggðasmölun.

Mánudagur, 28. október 2019

Samkvæmt fjallskilasamþykkt fyrir Rangárvallasýslu þá er gert ráð fyrir því að  smölun heimalanda fari fram fyrir lok októbermánuðar ár hvert. Þar segir í 27. gr. "Við byggðasmölun er hver og einn skyldugur til að smala heimaland sitt og hlýðnast þeim fyrirskipunum sveitarstjórnar, sem miða að því að vel sé smalað og almenningur sé samtaka í smölun, bæði innbyrðis og sveita á milli. Sé fyrirmælum um smölun ekki hlýtt og sterkur grunur leikur á að í viðkomandi landi sé um óskil að ræða, getur sveitarstjórn fyrirskipað smölun á kostnað umráðamanns viðkomandi jarðar".