Alútboð

Mánudagur, 7. March 2022

Nauthagi 2, Selfossi

Bygging íbúðakjarna

Alútboð

 

Bergrisinn bs, Austurvegi 2, Selfossi, kt, 570915-0290, fyrir hönd óstofnaðs hses félags, óskar eftir tillögum í hönnun og byggingu sex íbúða íbúðakjarna fyrir fatlað fólk við Nauthaga 2 á Selfossi.  Um er að ræða 6 íbúðir, starfsmannaaðstöðu og önnur stoðrými, samtals um 505 m2 brúttó.

Hér er um alútboð að ræða sem er útfært þannig að verkkaupi hefur fest samningsupphæð.  Útboð þetta flokkast undir opinbera framkvæmd samkvæmt lögum nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda.

Um rafrænt útboð er að ræða og skal öllum tillögum og fylgigögnum skilað í gegnum rafræna útboðskerfið Ajour.

Nálgast má alútboðsgögnin á slóðinni:  https://vsb.ajoursystem.is

Skil á tillögum á útboðsvef skulu vera eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 12. apríl 2022.

Verklok eru 20. október 2023.