Fjallskiladeild Holtamannaafréttur

Dagssetning fundar: 

Miðvikudagur, 10. maí 2017

Tími fundar: 

13:00

Fundargerð: